Будьте дуже уважні на дорогах! Дотримуйтесь вимог правил дорожнього руху!

Історія ДАІ

 

 

Iсторiя української ДАІ бере свiй початок з 14 квiтня 1997 року, коли Кабiнет Мiнiстрiв затвердив "Положення про Державну автомобiльну iнспекцiю Мiнiстерства внутрiшнiх справ". Взагалi службу було започатковано в далекому 1936 роцi у складі  Головного управлiння робiтничо-селянської мiлiцiї НКВС СРСР. Гловоним документом інспекції була постанова "Про затвердження Положення про Державну автомобiльну iнспекцiю Головного управлiння робiтничо-селянської мiлiцiї НКВС СРСР".

 

У першi роки дiяльностi молодої Державтоiнспекцiї бракувало квалiфiкованих кадрів, патрульних автомобiлiв, радiозв'язку. При цьому завдання, якi отримували працівники ДАІ, майже вiдповiдали вимогам сьогодення, а саме:

 

-боротьба з аварiйністю та викраданням автотранспорту;

-розроблення технiчних норм та параметрiв експлуатацiї автотранспорту;

-спостереження за пiдготовкою та вихованням водійських кадрiв;

- кiлькiсний та якiсний облiк автопарку.

 

Пiд час Великої Вітчизняної війни на плечi Державтоiнспекцiї лягли завдання повищенної складності. Багато працівників приймали участь у військових діях, а ті, хто залишився в особовому складі, проводили мобiлiзацiю автотранспорту на фронт, слідкували за дотриманням правил свiтломаскування пiд час бомбардування нiмецької авіації, гасили пожежi та рятували людей з-пiд уламкiв.

 

 У пiслявоєнний перiод велика кiлькiсть автомобiлiв та мотоциклів з армії було спрямовано до народного господарства. Крiм органiзацiї та контролю за дорожнім рухом, працiвники ДАI безпосередньо брали участь у вiдновленнi автомобiльного парку країни. В серединi 50-х рокiв випуск вiтчизняних автомобiлiв перевищив довоєнний рiвень у 2, 5 рази. Вже в цей час постає гостре питання попередження та профiлактики дорожньо-транспортного травматизму.

 

   У першiй половинi 60-х рокiв набрали чинностi єдинi в той час «Правила руху вулицями та дорогами». Розпочинається застосування iндикаторних трубок для виявлення водiїв у станi алкогольного сп'янiння, споруджуються першi стацiонарнi пости для здiйснення нагляду над замiськими дорогами, освоюється виробництво екзаменацiйних апаратiв для оцiнювання теоретичних знань кандидатiв у водiї. В 70-х роках значно покращилася технiчна база ДАI: з`явились радiолокацiйнi вимiрювачi швидкостi транспортних засобiв, гелiкоптери та патрульно-санiтарнi автомобiлi.

 

   В кiнцi 1990-х рокiв з переходом до ринкової економiки в Україні не тільки значно зросла кiлькiсть автомобілів, але й інтенсивність його використання. Як наслідок – зріст кількості дорожньо-транспортних пригод та загиблих, а також рівня злочинності на трасах. Всі цi обставини підтвердили необхiднiсть посилення контролю зi сторони Державтоiнспекцiї, укрiплення та розширення її структури. У зв`язку з цим дорожня міліція України запустила процес модернiзацiї та структурної перебудови.

   Сьогодні Державтоiнспекцiї виконує завдання Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, вiдповiдно до своєї компетенцiї бере участь в пiдготовцi законопроектів, контролює хiд виконання нормативних актiв у сферi гарантування безпеки дорожнього руху, розробляє новi навчальнi програми та проводить активну роботу з профілактики дитячого дорожньо-транспортного. Як i ранiше, прiоритетними завданнями Державтоiнспекцiї є гарантування безпеки дорожнього руху, боротьба з трасовою злочинністю, надання допомоги всiм учасникам дорожнього руху, розшук викрадених транспортних засобiв, попередження аварiйностi.

При копіюванні матеріалів посилання на ресурс обов’язкове!
Помітили помилку? Виділить речення з помилкою та натисніть Ctrl+Enter!
Пишіть на: ubdr@polic.gov.ua
ГоловнаСтруктураКерівництвоНовиниКонтактиРегіональні підрозділи
© Управління безпеки дорожнього руху ДПД НПУ, 2000-2019
Создание сайтов - Stearling Studio